Heir พลิกคดีลิขิตรัก

Heir พลิกคดีลิขิตรัก

Heir พลิกคดีลิขิตรัก

เรื่องย่อ มีจดหมายลึกลับส่งไปถึง ถังหนิง ถึงอเมริกา เรื่องมรดกของครอบครัวบอกว่ามรดกที่สมควรได้ได้ถูกโกง ทั้งที่ถังหนิงเป็นลูกสาวแท้ๆแต่สมบัติกลับตกไปอยู่ในมือป้า แต่ถังหนิงกลับไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดมรดกที่ต้องทวงคืนกลับรักระหว่างถังหนิงกับเจิ้งฮ่าวที่กำลังเริ่มไปด้วยสวยที่กำลังจะสะดุดลง เมื่อถังหนิงรูู้ตัวการเรื่องทั้งหมดคือจงเคอหมิงพ่อของเจิ้งฮ่าวที่มีอิทธิพลมาก ถังหนิงจะทำยังไงต่อไป มารอติดตามกันต่อไป

Heir พลิกคดีลิขิตรัก ตอน 1

Heir พลิกคดีลิขิตรัก ตอน 2

Heir พลิกคดีลิขิตรัก ตอน 3

Heir พลิกคดีลิขิตรัก ตอน 4

Heir พลิกคดีลิขิตรัก ตอน 5

Heir พลิกคดีลิขิตรัก ตอน 6

Heir พลิกคดีลิขิตรัก ตอน 7

Heir พลิกคดีลิขิตรัก ตอน 8

Heir พลิกคดีลิขิตรัก ตอน 9

Heir พลิกคดีลิขิตรัก ตอน 10

Heir พลิกคดีลิขิตรัก ตอน 11

Heir พลิกคดีลิขิตรัก ตอน 12

Heir พลิกคดีลิขิตรัก ตอน 13

Heir พลิกคดีลิขิตรัก ตอน 14

Heir พลิกคดีลิขิตรัก ตอน 15

Heir พลิกคดีลิขิตรัก ตอน 16

Heir พลิกคดีลิขิตรัก ตอน 17

Heir พลิกคดีลิขิตรัก ตอน 18

Heir พลิกคดีลิขิตรัก ตอน 19

Heir พลิกคดีลิขิตรัก ตอน 20